บทพุด Galio

105

Attacking

“Assault from above!”

โจมตีจากท้องฟ้า!

“The will of Demacia.”

การตั้งใจของ Deacia

“Preemptive strike.”

โจมตีโดยไม่ให้รู้ตัว

“With great force.”

ด้วยพลังอันยิ้่งใหญ่

“Justice will be done.”

ความยุติธรรม

“So be it.”

ตามนั้น

Movement

“In flight.”

บินผ่านไป

“An honor to serve.”

เป็นเกียรติที่ได้รับใช้

“I will protect..”

ข้าจะปกป้อง

“On the approach.”

กำลังเข้าหา

“Moving out.”

เคลื่อนที่ไป

“Remain alert.”

จงเตรียมพร้อม

“By your command.”

ตามคำสั่งของท่าน

“Without fear.”

ไร้ความกลัว

“I will not fail.”

ข้าจักไม่ล้มเหลว

Taunt

“You should come back with more bad guys.”

คราวหน้าเจ้าควรจะพาพวกมามากกว่านี้นะ

 

Joke

“Two birds with one stone? Have you met my parents?”

หินหนึ่งก้อนในนกสองตัวรึ ? เจ้าพบพ่อแม่ข้ารึยังล่ะ?

Facebook Comments