บทพูด Ezreal

666

Upon selection

“Time for a true dis of skill!”

ได้เวลาโชว์พลังที่แท้จริงแล้วล่ะ!

Attacking

“It’s all skill!”

นั่นน่ะ ฝีมือทั้งนั้น!

“I’ll handle it!”

ผมจัดการเอง!

“No problem!”

ไม่มีปัญหา!

“Time to strike!”

ได้เวลาจู่โจม!

“Sounds dangerous… I’m in!”

ฟังดูอันตรายนะ … ผมร่วมด้วย!

“Time to get our hands dirty.”

ได้เวลาที่เราจะทำเรื่องสกปรกแล้วล่ะ

Movement

“Over here!”

ทางนี้!

“Let’s go!”

ไปกันเถอะ!

“Know your environment.”

รู้สิ่งที่อยู่รอบตัวด้วย

“This way!”

ทางนี้เลย!

“Careful!”

ระวัง!

“Got it!”

จัดไป!

“Agreed!”

เห็นด้วย!

“No time to waste!”

ไม่มีเวลาให้เสียแล้วนะ!

“Who needs a map?!”

ใครต้องการแผนที่กัน?!

Taunt

“You belong in a museum!”

นายน่ะ ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์

Joke

“Noxians… I hate those guys…”

ฉันเกลียดพวก Noxian จัง

Facebook Comments