บทพูด Jax

356

Upon selection

“Let’s do this!”

ไปลุยกันเถอะ!

Attacking

“Who’s next?!”

ไหน ใครคนต่อไป?!

“Now it’s my turn!”

ตาข้าล่ะ!

“Bring it on!”

มาเลย!

“It’s on!”

มันเริ่มแล้ว!

“Surprise! I’m back.”

ตกใจล่ะสิ ข้ากลับมาแล้ว

“Let me at ’em!”

ให้ข้าเก็บพวกมันเอง

“Ready for battle!”

เตรียมพร้อมรบ!

Movement

“Surprise! I’m back.”

ตกใจล่ะสิ ข้ากลับมาแล้ว

“Let me at ’em!”

ให้ข้าเก็บพวกมันเอง

“Ready for battle!”

เตรียมพร้อมรบ!

“Bring it on!”

มาเลย!

“It’s on!”

มันเริ่มแล้ว!

While using  Jaximus

“Here’s to you, kid.”

สำหรับเจ้านะ เด็กน้อย

Taunt

“Who wants a piece of the champ?!”

ใครอยากได้ซากแชมป์บ้าง?

Joke

“Imagine if I had a real weapon!”

คิดดูสิว่าถ้าข้ามีอาวุธจริงๆจะเป็นยังไง?

Facebook Comments