บทพูด karthus

  292

  Upon selection

  “Do you… feel a chill?”
  เจ้ารู้สึก…กลัวจนตัวสั่นไหม?

  Attacking/Movement

  “Share… My curse!”
  เป็นส่วนหนึ่ง…กับคำสาปของข้า

  “Their pain… is my pleasure!”
  ความเจ็บปวดของมัน คือความสุขของข้า

  “I… obey.”
  ข้า..น้อมรับ

  “Float… on…”
  ลอย…ไป..

  “Your wish?”
  ท่านต้องการอย่างนั้นรึ?

  “For the unliving!”
  แด่เหล่าคนตาย

  Taunt

  “I’ll put you… in MY BOOK!”
  ข้าจะเขียนชื่อเจ้า…ลงในหนังสือ

  Joke

  “I cannot use your skull. You have a misshapen head.”
  ข้าใช้กะโหลกเจ้าไม่ได้หรอก เพราะหัวเจ้าผิดรูป

   

  เครดิต  evenylovets

  Facebook Comments