บทพูด Kennen

  252

  Upon selection
  – “The eyes never lie.” – “เนตรแห่งสนธยาจะไม่มีวันโกหก” (สันนิษฐานว่า The eyes หมายถึง Shen Eye of Twilight จาก lol wiki)
  Attacking
  “Haaayaaa!” ฮึยย่าห์
  “A silent death!” สิ้นชีพอย่างเงียบงัน !
  “Time to strike!” ได้เวลาโจมตี !
  “Their final moments approach.” วาระสุดท้ายของพวกมันมาถึงแล้ว
  “For Ionia.” เพื่อ Ionia
  “From the shadows!” จากเงามืด
  Movement
  “Ready.”‘ พร้อมแล้ว
  “Let’s do it!” มาสู้กัน
  “Yes yes yes!” ใช่ ใช่ ใช่
  “I am the wind!” ข้าคือสายลม
  “Balance in all things.” สมดุลในทุกสิ่ง
  “Steady…” หนักแน่นไว้
  Taunt
  “Big targets are the best! There’s more to aim at!” เป้าหมายที่ใหญ่หน่ะดี ซึ่งมันมีอีกมากที่จะยิงมัน
  Joke
  “Yes, they make shurikens this small!” ใช่แล้ว พวกเขาสร้างชูริเค็นให้เล็กอย่างนี้
  Laugh
  – Kennen laughs.
  – Kennen laughs.
  – Kennen laughs.
  – Kennen laughs.

  เครดิต  greywind190600

  Facebook Comments