บทพูด Olaf

117

Upon selection

“Leave nothing behind!”

ทำลายอย่าให้เหลือ!

Attacking

“Faster to battle!”

สู่สนามรบ!

“Chop chop!”

ฉับ! ฉับ!

“My axe is thirsty.”

ขวานข้ากระหายเลือด

“Finally, some fun!”

สุดท้าย… ความสนุกก็มา!

“Death by steel!”

เสียชีวิตโดยเหล็กกล้า!

“Obliteration!”

ทำลายให้สิ้นซาก!

Movement

“The might of Lokfar approaches!”

ผู้ทรงพลังแห่ง Lokfar กำลังมา

“To plunder!”

ปล้นสะดม!

“To action!”

ลุยกันเถอะ!

“I’m going.”

ข้ากำลังจะไป!

“Urge to kill, rising!”

ความอยากฆ่านี่มัน เพิ่มขึ้น!

Taunt

“C’mon, I won’t hurt you. I promise!”

ไม่เอาน่า ข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอก ข้าสัญญา!

Joke

“The worth of a man can be measured by the length of his beard, and the girth of his belt buckle.”

คุณค่าของชายชาตรีน่ะมันวัดกันที่ความยาวของเครา และสายรัดของเข็มขัด

Facebook Comments