บทพูด Shen

389

femmes cherche femmes nice see url pastors dating website follow link follow url hubli dharwad dating future tense of rencontrer dating sites in rome ga dating site in assam flirt abenteuer kostenlos Upon selection

“A demonstration of superior judgement.”

แสดงให้เห็นการตัดสินใจที่ดี

Attacking

“It must be done.”

มันจะเรียบร้อย

“Enforced equilibrium.”

สมดุลที่ถูกสร้างขึ้น

“I find them unworthy.”

ข้าพบว่าพวกมันไม่มีค่าพ่อ

“Target marked.”

เป้าหมายถูกเลือก

“With honor.”

ด้วยเกียรติ

“Understood.”

เข้าใจแล้ว

Movement

“With balanced steps.”

ด้วยก้าวอันสมดุล

“Our wills align.”

ความตั้งใจของเรานั้นตรงกัน

“Press on.”

โจมตีต่อไป

“From the shadows.”

จากเงามืด

“So I go.”

ข้าไปนะ

“Tread carefully.”

ย่างก้าวอย่างระมัดระวัง

“Without a sound.”

ไร้ซุ่มเสียง

“There is no dispute.”

ไร้การคัดค้าน

“Immediately.”

ทันที

Taunt

“You’re already dead, you just haven’t caught up yet.”

แกน่ะตายไปแล้ว แกแค่ยังไม่รู้สึกเท่านั้น

Joke

“If light travels so fast, how come it’s never caught a ninja?”

ถ้าแสงเคลื่อนที่เร็วนัก ทำไมมันถึงตามจับนินจาไม่ได้ซักทีล่ะ?

Facebook Comments