บทพูด Udyr

155

Champion selection

“Our rage is beyond your control!”

ความโกรธของเรานั้นเกินกว่าที่เจ้าจะควบคุม

Attacking

“Their fear is wise.”

พวกมันฉลาดที่กลัว

“Weapons are for the weak.”

อาวุธเป็นของสำหรับพวกอ่อนแอ

“Feral instinct guides our fist.”

สัญชาตญาณดิบเป็นตัวนำกำปั้นของเรา

“We will make use of their pelts.”

พวกเราจะใช้หนังของพวกมันให้คุ้มค่า

“Their death will only feed our rage.”

ความตายของพวกมันจะยิ่งเพิ่มความโกรธให้เรา

“Without hesitation.”

ทำโดยไม่ลังเล

Movement

“Do not deny your instincts, summoner.”

จงอย่าปฏิเสธสัญชาตญาณของเจ้า ซัมมอนเนอร์

“That is our path.”

นี่เป็นเส้นทางของพวกเรา

“We will not pity the defenseless.”

พวกเราจะไม่เวทนาพวกอ่อนแอ

“Our instincts are razor sharp.”

สัญชาตญาณของเรานั้นคมกริบ

“Our rage is beyond your control!”

ความโกรธของเรานั้นเกินการควบคุมของเจ้า

Taunt

“We do not know pity, even for you!”

พวกเราไม่รู้จักความสงสาร ไม่แม้กระทั่งกับเจ้า

Joke

“If PETA asks, this fur is fake.”

ถ้าพวก PETA ถาม ขนพวกนี้เป็นของปลอมนะ

Facebook Comments