บทพูด Xerath

  183

  Champion selection

  “I will be free.”

  ข้าจักเป็นอิสระ

  Attacking

  “Simple fools.”

  พวกโง่เอ้ย

  “Behold my power.”

  จงดูพลังของข้า

  “Primitive magic shall not best me.”

  เวทมนต์ชั้นล่างนั่นเทียบข้าไม่ได้หรอก

  “Magic? I’ll show you real magic.”

  เวทมนต์รึ? ข้าจะแสดงให้ดูว่าเวทมนต์แท้จริงเป็นเช่นไร

  “Flesh and blood; so fragile.”

  เลือดและเนื้อ…ช่างบอบบาง

  “Sacrifices must be made.”

  การบูชายัญจำเป็นต้องทำ

  “I will unmake you.”

  ข้าจะสลายเจ้าซะ

  “Your demise beckons.”

  การตายของเจ้า กำลังใกล้เข้ามา

  Movement

  “I will show you true power.”

  ข้าจะแสดงให้เห็นพลังที่แท้จริง

  “None will control me.”

  ไม่มีใครจักควบคุมข้า

  “These chains cannot hold me.”

  โซ่ตรวนมิอาจตรึงข้าไว้

  “I am eternal.”

  ข้าเป็นดั่งนิรันดร์

  “I will be their undoing.”

  ข้าจะทำลายพวกมัน

  “The secrets of magic are mine alone.”

  ความลับของเวทมนต์นั้น จักคงอยู่กับข้าคนเดียว

  “I follow the path to power.”

  ข้าเดินตามเส้นทางแห่งพลังอำนาจ

  “The affairs of mortals are beneath me.”

  เรื่องของพวกมนุษย์นั้น ข้าไม่ได้สนใจ

  “The world may crumble, but I shall remain.”

  โลกอาจจะล่มสลาย แต่ข้าจักคงอยู่

  “Emotions are only distractions.”

  อารมณ์นั้นเป็นแค่สิ่งที่รบกวน

  “Bound, but not broken.”

  ผูกพัน แต่ไม่แตกหัก

  “I see the forces that hold the universe together.”

  ข้าเห็นพลังที่ตรึงจักรวาลไว้ด้วยกัน

  “I am the will of man unbound by flesh.”

  ข้านั้นเป็นดั่งพลังของคนที่ถูกปลดปล่อยจากเลือดเนื้อ

  “I stand at the brink of infinity.”

  ข้ายืนอยู่ในเสี้ยวของอนันต์

  “You cannot fathom what I am.”

  เจ้าไม่สามารถตรวจวัดข้าได้

  Taunt

  “It will take only a spark of my magic to end you.”

  แค่เศษพลังนิดหน่อยก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้ว

  “You may stare, but your mind may collapse.”

  เจ้าอาจจะจ้องดูข้า แต่จิตใจเจ้าอาจจะถูกทำลายได้

  Taunting an enemy   Syndra

  “You chase power, Syndra. I am power!”

  Syndra เจ้าตามหาพลัง ข้าคือพลัง!

  Taunting an enemy   Thresh

  “Those chains cannot hold me either, jailer.”

  โซ่พวกนั้นจำข้าไม่ได้หรอก เจ้าคนคุกเอ๋ย

  Joke

  “Power, immortality, omniscience… but no leg room?!”

  พลัง..ความเป็นอมตะ…ความรู้ทั้งมวล…แต่ไร้ซึ่งห้องยืดขา?!

  “Lightning bolt! Lightning bolt! Lightning bolt! Lightning bolt! Lightning bolt! Lightning bolt!”

  สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า! สายฟ้าฝ่า!

  Facebook Comments