บทพูด Zilean

129

Upon selection

“I knew you would do that…”

ข้ารู้ว่าเจ้าจะเลือกข้า

Movement/attacking

“Already there.”

ถึงแล้ว

“Make haste!”

รีบหน่อย!

“Time is wasting.”

เวลากำลังจะสูญเปล่า

“All in good time.”

ทุกสิ่งอย่างตรงเวลา

“Inevitably.”

หลีกเลี่ยงไม่ได้

“Yes?”

“The way is always the same.”

เส้นทางทุกเส้นนั้นเป็นเหมือนเดิมเสมอ

Taunt

“I’ve seen your death, it was painful…”

ข้าเห็นการตายของเจ้า ..มันช่างเจ็บปวด…

Joke

“Time flies like an arrow; fruit flies like banana.”

เวลานั้นบินผ่านเหมือนลูกธนู ส่วนผลไม้นั้นบินเหมือนกล้วย

Facebook Comments