Blade & Soul : รู้จักกับสถานะผิดปกติต่างๆ CC คืออะไร??

7951

สถานะผิดปกติ

สถานะผิดปกติต่างๆใน Blade & Soul นั้นก็จะมีตั้งแต่สถานะที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย, ทำให้ควบคุมตัวละครได้ลำบากขึ้น (เรียกว่า soft cc*), ยุติการควบคุมตัวละคร (เรียกว่า hard cc) ปุ่มควบคุมของตัวผู้เล่นจะเปลี่ยนไปตามชนิดของสถานะผิดปกติที่ผู้เล่นได้รับ ในขณะที่ soft cc นั้นสามารถแก้ได้ด้วยการกด F (หลบหนี) หรือ SS (โดดถอยหลัง, ทำการหลบอื่นๆ) แต่ hard cc นั้นจะต้องใช้การกด Tab เท่านั้น ทำให้เป็นจุดตัดสินเป็นตายได้ โดยเฉพาะในการ PvP
*cc ย่อมาจาก Crowd Control หมายถึงการควบคุมบุคคล ในภาษาเกมจะเป็นการทำให้เป้าหมายถูกจำกัดการเคลื่อนไหวด้วยวิธีต่างๆ*

สถานะผิดปกติที่ไม่ส่งผลกระทบกับการควบคุม

เป็นสถานะที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งจากอาชีพต่างๆของผู้เล่นหรือศัตรูในเกม บางสถานะก็จะส่งผลกับ Skill ของอาชีพต่างๆด้วย เช่น ท่า Hook Kick ของ Assassin จะทำความเสียหายใส่ศัตรูอย่างเดียว แต่ถ้าศัตรูติดพิษอยู่จะส่งผลให้ Assassin เข้าสู่ stealth stance อีกด้วย
► สถานะชนิดสร้างความเสียหายเป็นระยะเวลา
Burn (เผาไหม้)
Poisoned (ติดพิษ)
Bleed (เลือดออก) 
Deep wounds : ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตลง
► สถานะที่ส่งผลกับค่าสเตตัส
Defense Down : ลดค่าพลังป้องกันลง

สถานะผิดปกติที่ส่งผลกระทบกับการควบคุม

เป็นสถานะที่ทำให้เป้าหมายควบคุมตัวละครได้ลำบาก หรือสูญเสียการควบคุมไป ทำให้ส่งผลได้เปรียบเป็นอย่างมากในการต่อสู้

► Soft Crowd Control
Immobilized : ไม่สามารถขยับได้ แต่ยังโจมตีหรือ SS ได้
Daze/Groggy : ตัวละครจะทรุดลงไปและขยับตัวไม่ได้ ยังสามารถมีจังหวะกด SS ได้ ใช้ Tab ได้ แต่ไม่แนะนำถ้าไม่จำเป็น
Frozen : คล้ายกับ Immobilized แต่จะเพิ่มส่วนของการไม่สามารถปรับมุมกล้องได้
Assassin’s Turning Leaf : คล้ายกับ Frozen แต่มีผล stun ชั่วขณะประมาณครึ่งวินาที ก่อนจะเกิดผลเหมือนกับ Frozen
Knockback : ถูกพลักออกจากผู้ที่ใช้สถานะนี้ มักจะตามด้วยท่าที่ทำให้ล้มลง (Knocked down)
Knocked down : ถูกทำให้ล้มลง การควบคุมจะเปลี่ยนไปใช้สำหรับท่าที่ใช้ได้ตอน Knocked down ซึ่งมักจะส่งผลให้ลุกกลับขึ้นมาได้ ไม่สามารถ SS ได้ มีช่วงเวลาที่สามารถกด F ได้ และสามารถกด Tab ได้แต่ไม่แนะนำ การลุกขึ้นมาจะเสี่ยงต่อการถูก counter ไม่ให้ลุกขึ้นหรือถูกโจมตีซ้ำระหว่างที่ท่าทางการลุกยังไม่เริ่มจนล้มกลับลงไปได้
Slow : ความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลง
Blind : หน้าจอจะกลายเป็นสีขาวจนมองอะไรไม่เห็น แต่จะยังเห็นตัวเลขความเสียหายอยู่
Skill Seals : ใช้ Skill ไม่ได้
Defense Seals : ป้องกันท่าชนิด parry, block, counters
Charge Seals : ป้องกันท่าพุ่งเข้าหาต่างๆ เช่น Assassin Shadow Dash, Destroyer Ram แต่ไม่ส่งผลกับท่าชนิด teleport หรือ SS
► Hard Crowd Control
Knock-up : ถูกทำให้ลอยขึ้นไปในอากาศ ไม่สามารถทำอะไรได้ สามารถถูกโจมตีด้วยท่าโจมตีกลางอากาศหรือท่าโจมตีระยะไกลได้ แต่จะไม่ตกเป็นเป้าของท่าโจมตีบนพื้นทุกชนิด เป็นสถานะที่ไม่นิยมในการ PvE เนื่องจากทำให้ผู้เล่นคนอื่นถูกจำกัดการใช้ Skill เป็นอย่างมาก (โดยเฉพาะ Boss)
Unconscious : ตัวละครจะล้มลงอยู่ที่พื้น ทำอะไรไม่ได้เป็นระยะเวลานาน ค่า HP จะฟื้นฟูเร็วกว่าปกติ สามารถ Tab หรือถูกโจมตีเพื่อแก้สถานะนี้ได้
Stun : ตัวละครจะใช้มือกุมหัวของตัวเอง ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นกด Tab
Grapple effects : การควบคุมจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกจับตัว (ในกรณีของ Kung Fu Master) หรือ Knocked down (ในกรณีของแมวจาก Summoner) สามารถหนีได้ด้วยการกด Tab (ต้องใช้ค่า skill point เรียนเพิ่มเติมด้วยสำหรับการหลบหนีจากสถานะนี้) สำหรับใน PvE นั้น มีหลายอาชีพที่สามารถยกเลิก animation ได้เมื่อเป้าหมายติดสถานะ Grapple หรือ Phantom Gripped
Grab : การควบคุมแบบ Grapple เกิดจากอาชีพ Destroyers สามารถกด Tab ได้
Phantom Grip/Force Choke : การควบคุมแบบ Grapple เกิดจากอาชีพ Blade Dancers และ Force Masters สามารถกด Tab ได้
Ground Grapple : การควบคุมแบบ Knocked down เกิดจากอาชีพ Kung Fu Master หรือแมวของ Summoner สามารถกด Tab ได้ (แต่หากเกิดผลจากแมวจะมีชั่วเวลาที่กดใช้ได้น้อยมาก)

สำหรับการ PvP

ในด้านการ PvP ที่มีการตัดสินใจหลบหนีแล้ว ชนิดของ cc จึงมีความสำคัญแตกต่างกันไป เช่น Stun ย่อมดีกว่า Daze เนื่องจาก Stun จำเป็นจะต้องใช้ Tab เพื่อแก้เท่านั้น ทำให้พึ่งพาในการ Combo ได้มากกว่า แต่ในแง่ของการใช้กับ skill ต่างๆแล้ว ผลของ cc หลายอย่างมักจะเหมือนกัน เช่น Stun กับ Daze นั้นแทบจะไม่ค่อยส่งผลกับ Skill ต่างกันเท่าไหร่นัก


*ข้อมูลในบทความอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับของไทยในภายหลังหากชอบใจบทความสามารถมาเป็นกำลังใจและกดถูกใจให้ได้ที่เพจของทีมงานได้ที่ StepPlay

Facebook Comments