[Durango] Skill สาย Processing

808

ด้าน Processing นั้นหลักๆ จะเป็นการแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชือก กาว(คนละอันกับการกดกาชา) ตากหนัง หรือตัดแต่งต่างๆ แม้ตัวมันจะไม่ค่อยใช้เลเวลสูงนักแต่ก็ส่งผลกับวัตถุดิบที่ได้หลังการแปรรูปด้วย

Material Crafting

► Rope : การปั่นเชือก โดยมากมักใช้เพียง Straw Rope และบางครั้งชื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นเชือกชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน

Straw Rope Lv 1 AUTO ทำ Straw Rope ได้
Rope Lv 40 SP 4 ทำ Rope ได้

 

► General : หมวดอุปกรณ์แปรรูปจิปาถะ ไม่อ้างอิงกัน Up อันไหนก็ได้แยกกัน

Normal Nail Lv 5 SP 1 ทำ Nail จากไม้หรือกระดูกได้
Leather Strap Lv 10 SP 2 ทำ Leather Strap ได้
Extend Fabric Shape Lv 25 SP 3 ทำ Extend Fabric Shape ได้
Layer Feathers Lv 30 SP 4 ทำ Layer Feathers ได้
Waterproof Treatment Lv 40 SP 4 ทำ Waterproof Treatment ได้

 

► Glue : ทำกาวสำหรับใช้งานพิเศษที่ต้องการเป็นเนื้อกาวแท้ๆ เลยได้

Glue Lv 30 SP 4 ทำ Glue ได้
Adhesive Accessory Lv 45 SP 5 ทำ Adhesive Accessory ได้

 

Metal Processing

► Metal Component : ทำชิ้นส่วนโลหะต่างๆ สำหรับการใช้ประกอบวัตถุ

Metal Consumables Lv 40 SP 4 สามารถทำวัตถุดิบได้ดังนี้

Metal Nail, Metal Needle, Metal Stick, Metal Blade, Large Metal Blade

Metal Link Lv 45 SP 5 ทำ Metal Links ได้
Metal Accessories Lv 50 SP 5 ทำ Metal Accessories ได้

 

► Refining : หลอมแร่เหล็กชนิดต่างๆ จากสินแร่ดิบหรือเหล็กที่แปรรูปแล้วเพื่อนำมาใช้งานใหม่ได้

Refining Ore Lv 40 SP 4 Refining Ore และ Combine Metal ได้
Copper Alloy Lv 50 SP 5 ทำโลหะผสม Copper Alloy ได้

 

► Strengthening : นำโลหะผ่านกระบวนการทางการหลอมให้มีความแข็งแรงหรือบริสุทธิ์มากขึ้น

Desulfurize Metals Lv 50 SP 5 ทำการ Desulfurize Metals ได้
Smelt Metals Lv 55 SP 5 ทำการ Smelt Metals ได้
Carbonize Metals Lv 55 SP 5 ทำการ Carbonize Metals ได้

 

Processing Practice

► Bone Processing : ฝึกการแปรรูปชิ้นส่วนกระดูก ทำให้ผิดพลาดน้อยลง

Bone Processing I Lv 20 SP 3 Bone Processing Ability +4
Bone Processing II Lv 25 SP 3 Bone Processing Ability +4
Bone Processing III Lv 30 SP 4 Bone Processing Ability +4
Bone Processing IV Lv 35 SP 4 Bone Processing Ability +4
Bone Processing V Lv 40 SP 4 Bone Processing Ability +4

 

► Wood Processing : ฝึกการแปรรูปไม้ต่างๆ ทำให้ผิดพลาดน้อยลง

Wood Processing I Lv 20 SP 3 Wood Processing Ability +4
Wood Processing II Lv 25 SP 3 Wood Processing Ability +4
Wood Processing III Lv 30 SP 4 Wood Processing Ability +4
Wood Processing IV Lv 35 SP 4 Wood Processing Ability +4
Wood Processing V Lv 40 SP 4 Wood Processing Ability +4

 

► Leatherworking : ฝึกการแปรรูปหนังสัตว์ ทำให้ผิดพลาดน้อยลง

Leatherworking I Lv 20 SP 3 Leather Processing Ability +4
Leatherworking II Lv 25 SP 3 Leather Processing Ability +4
Leatherworking III Lv 30 SP 4 Leather Processing Ability +4
Leatherworking IV Lv 35 SP 4 Leather Processing Ability +4
Leatherworking V Lv 40 SP 4 Leather Processing Ability +4

 

► Stone Processing : ฝึกการแปรรูปหินต่างๆ ทำให้ผิดพลาดน้อยลง

Stone Processing I Lv 20 SP 3 Stone Processing Ability +4
Stone Processing II Lv 25 SP 3 Stone Processing Ability +4
Stone Processing III Lv 30 SP 4 Stone Processing Ability +4
Stone Processing IV Lv 35 SP 4 Stone Processing Ability +4
Stone Processing V Lv 40 SP 4 Stone Processing Ability +4

 

► Metal Working : ฝึกการหลอมโลหะ ทำให้ผิดพลาดน้อยลง

Metal Working I Lv 40 SP 4 Smithing Ability +4
Metal Working II Lv 45 SP 5 Smithing Ability +4
Metal Working III Lv 50 SP 5 Smithing Ability +4
Metal Working IV Lv 55 SP 5 Smithing Ability +4

 

Normal Processing

► Wood Craft : แปรรูปไม้อย่างง่ายได้

Basic Processing Lv 1 AUTO ทำ Extended Stick, Cut Pillar, Extended Strap ได้
Peel Bark Lv 15 SP 2 ทำ Peel Bark ได้

 

► Tanning : ทำการฟอกหนังให้ทนทานมากขึ้น สามารถใช้งานด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น

Fiber Tanning Lv 45 SP 5 ทำ Fiber Tanning ได้
Alum Tanning Lv 50 SP 5 ทำ Alum Tanning ได้
Oil Tanning Lv 55 SP 5 ทำ Oil Tanning ได้

 

► Dry : ทักษะการตากสิ่งหนังและยางให้แห้งเป็นแผ่น

Dry Leather Lv 15 SP 2 Dry Leather ได้
Dry Rubber Lv 45 SP 5 Dry Liquid Rubber ได้

 

► Material Processing : นำวัตถุดิบไปผ่านกระบวนการเสริมให้เหมาะกับการใช้งานเป็นพิเศษมากขึ้น

Material Compression Processing Lv 50 SP 5 ทำ Material Compression Processing ได้
Material Surface Processing Lv 55 SP 5 ทำ Material Surface Processing ได้
Precision Material Processing Lv 60 SP 6 ทำ Precision Material Processing ได้
Material Debris Processing Lv 60 SP 6 ทำ Material Debris Processing ได้

 

► Trim Material : เจียรและตัดแต่งวัตถุดิบให้เข้ารูป

Trim Material Lv 25 SP 3 ทำการ Trim Material ได้

 


Facebook Comments