บทพูด Gatekeeper Galio

211

Gatekeeper Galio

Attacking

“Their time has come!”

เวลาตายของพวกมันมาถึงแล้ว

“The gate beckons.”

ประตูได้เรียกหา

“Inevitable demise.”

ความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

“Death is no release.”

ความตายไม่มีการปลดปล่อย

“Join the hereafter.”

จงเข้าสู่โลกหน้า

“No escape.”

ไม่มีทางหนี

Movement

“Fear my gaze.”

จงกลัวแววตาของข้า

“Eternal sleep… not quite.”

การหลับไหลชั่วนิรันดร์ … ไม่เชิงนักหรอก

“All have their place.”

ทุกสิ่งมีที่ของตัวเอง

“Oblivion? No.”

ถูกลืมเลือน? ไม่หรอก

“To seal the beyond.”

เผื่อผนึกผู้เหนือขึ้นไป

“Restless souls stir.”

ปลุกเร้าวิญญาณที่ไม่หลับไหล

“I serve between worlds.”

ข้ารับใช้ระหว่างโลก

“A fateful journey.”

การเดินทางแห่งชะตากรรมใ

“Do not trust the dead.”

จงอย่าเชื่อใจคนตาย

Taunt

“I guard between life and death. Killing me only sends me home.”

ข้าเฝ้าระหว่างความเป็นและความตาย สังหารข้าเป็นแค่การส่งข้ากลับไปบ้าน

“If you kill me who will mind the gate? Will it be you?”

ถ้าเจ้าสังหารข้า ใครจะดูแลประตูนี่ล่ะ? เจ้าจะมาทำแทนไหม?

“I prepare for what waits beyond. Shall I show you?”

ข้าเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะให้ข้าแสดงให้ดูไหมเล่า?

Joke

“Dead men tell no tales? I wish… they’re never quiet.”

คนตายไม่พูด? ข้าอยากให้เป็นแบบนั้น พวกมันไม่เคยเงียบเลย

“I always let door to door merchants in. I just don’t let them out.”

ข้าให้พวกคนขายประตูเข้าประตูไปตลอดแหละ แค่ไม่ให้มันออกมา

“Knock knock. Who’s there? An endless legion of souls!”

ก๊อก ก๊อก ใครน่ะ? กองทัพวิญญาณมหาศาล!

Facebook Comments