[ Honkai Impact ] แนะนำวาลคิเรีย Theresa Apocalypse : Luna Kindred [ ชีวภาพ ]

1290

Theresa อาจารย์ใหญ่ที่น่ารักที่สุดในโลกของเรามีการโจมตีที่แปลกไปจากทุกร่างที่ผ่านมาเพราะเธอมีการโจมตีแบบระยะประชิดถึงระยะกลางแถมยังสามารถชาร์จเพื่อเรียกขวานยักษ์คู่ใจอันใหญ่มหาศาลมาโจมตีใส่ศัตรูเป็นหมู่คณะได้ด้วย Luna Kindred นั้นสามารถหาสิ้นส่วนได้จาก โอเพ่นเวิลด์ : ศูนย์บัญชาการ Schicksal มาครอบครองได้ไม่ยากเลยทีเดียว !

Skill

ภาพ สกิล รายละเอียด
Cain Seal [สกิลหัวหน้าทีม] ลดระยะเวลาของสถานะผิดปกติที่ทั้งทีมได้รับลง 25 % ตัวละครประเภทชีวภาพสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น 15 %
สกิลติดตัว Unholy Relic เมื่อเริ่มด่านจะได้รับ SP เพิ่มขึ้น x หน่วย (หากอยู่ในโอเพ่นเวิลด์ SP จะเพิ่มขึ้นทุก 10 นาที) ภายในเวลา x วิหลังจากไม้กางเขนทำงานความเร็วโจมตีของตัวละครเพิ่มขึ้น x %

(แรงค์ S เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ติดเลือดออกความเสียหายกายภาพจะเพิ่มขึ้น x % และหากถูกศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลโจมตีจะลดความเสียหายที่ได้รับลง x %)

Invisible Nightmare สามารถกดหลบได้ติดกัน 2 ครั้ง เมื่อหลบสำเร็จ (แบบจำกัดเวลา) ทำให้ศัตรูถูกหยุดเวลาเคลื่อนที่ช้าลง 3 วิ คูลดาวน์ 15 วิ และจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ 40% นาน 3 วิ เมื่อหลบสำเร็จ
Filthy Blades กดโจมตีได้ทั้งหมด 4 ฮิต โจมตีในระยะประชิด การโจมตีปกติรวมถึงถ้าชาร์จโจมตีมีโอกาส x % ทำให้ศัตรูอ่อนแอลดพลังโจมตีลง 50% นาน 2 วิ หลังจากสถานะอ่อนแอจบลงจะได้รับโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น x % (ผลของสกิลจะทำงานทุก 2 วิ)

(แรงค์ S เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ติดเลือดไหลจะฟื้นฟู HP x หน่วย และหลอดเกจ Sanguine Mark x หน่วย / แรงค์ SS หากทำ 30 คอมโบขึ้นไปทุกการโจมตีครบ 4 ครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ x % ของพลังโจมตี)

Charge-Axe of the Fallen เมื่อมีกดค้างจะเป็นการชาร์จท่าคอมโบเรียกขวานยักษ์ออกมาโจมตีใส่ศัตรู หากมีหลอดเกจ Sanguine Mark มากกว่า 50 หน่วยความเร็วในการโจมตีของขวานยักษ์จะเพิ่มขึ้น หากเกจหมดลงการโจมตีเมื่อใช้ขวานจะช้าลงอย่างมาก (เกจ Sanguine Mark มีทั้งหมด 5 ขีดสามารถเพิ่มขึ้นเองได้เรื่อยๆ)
(แรงค์ s หากศัตรูติดสถานะชา QTE จะทำงานสร้างความเสียหายกายภาพ x % พร้อมทำให้ศัตรูติดเลือดไหล x หน่วยทุก 0.5 วิ นาน x วิ)
หลอดเกจ Sanguine Mark

Feast for the Dead เรียกขวานยักษ์ออกมาฟาดใส่ศัตรูรอบตัวจบด้วยการเขวี้ยงขวานลงมาจากฟ้าระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ใช้ 75 SP ในการใช้ท่าไม้ตาย หลังจากใช้ท่าไม้ตายจะทำการฟื้นฟูเกจ Sanguine Mark 100 หน่วย ภายในระยะเวลา x วิ และท่าชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น x %
(แรงค์ SS การโจมตีครั้งสุดท้ายของท่าไม้ตายจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น x % ของพลังโจมตี และจะได้รับเอฟเฟคหยุดเวลาหากโจมตีถูกศัตรูนาน x วิ)

เทคนิคการเล่น

เน้นโจมตีปกติเพื่อเก็บเกจ Sanguine Mark ให้ครบ 5 ขีดแล้วทำการกดค้างเพื่อชาร์จท่าคอมโบเรียกขวานมาโจมตีใส่ศัตรูเป็นวงกว้าง หรือเมื่อเกจเต็มให้กดใช้ท่าไม้ตายแล้วค่อยกดชาร์จท่าคอมโบเรียกขวานออกมาจะทำให้ดาเมจที่ทำได้เพิ่มขึ้น

[ โจมตีปกติเก็บเกจ > กดค้างเพื่อชาร์จใช้ขวานยักษ์ > วนลูปเดิม]

[ โจมตีปกติเก็บเกจ > ใช้ท่าไม้ตาย > กดค้างเพื่อชาร์จใช้ขวานยักษ์ > วนลูปเดิม]

จุดเด่น – จุดด้อย

จุดเด่น จุดด้อย
การโจมตีเป็นแบบระยะประชิดจนถึงระดับกลาง พึ่งอาวุธประจำตัวเป้นอย่างมากหากขาดไปความเสียหายที่ทำได้จะลดลงพอสมควร
การโจมตีทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดออกและสามารถฟื้นฟู HP ได้ จำเป็นต้องโจมตีเพื่อเก็บเกจ Sanguine Mark ให้มากพอเพื่อทำให้การโจมตีด้วยขวานยักษ์เร็วขึ้นไม่เช่นนั้นความเร็วจะลดลงอย่างมาก
ถ้าชาร์จโจมตีด้วยขวานยักษ์โจมตีเป็นวงกว้างและยังขัดจังหวะศัตรูได้ดี จำเป็นต้องอัพให้ถึงแรงค์ s ขึ้นไปจึงจะสามารถเริ่มใช้งานจริงได้

ทีมแนะนำ

Theresa Apocalypse : Luna Kindred มีการโจมตีแบบระยะประชิดและเน้นทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลเพื่อเพิ่มความเสียหายในการโจมตีให้มากขึ้น หากมีวาลคิเรียในทีมที่สามารถทำให้ศัตรูติดเลือดไหล หรือรวบให้ศัตรูเข้ามารวมกันได้เพื่อโจมตีพร้อมกันในครั้งเดียวจะเป็นทีมที่น่ากลัวไม่แพ้ใคร !

Dimensional Break

สกิลสลับตัวของ Dimensional Break จะทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลหลังจากนั้นจึงค่อยสลับ Luna Kindred ลงมาจัดการศัตรูต่อจะทำให้ความเสียหายจากศัตรูที่ติดเลือดไหลโดนเพิ่มมากขึ้น

Celestial Hymn

ท่าไม้ตายของ Celestial Hymn สามารถดึงศัตรูมารวมกันได้พร้อมทำให้ติดสถานะอ่อนแอหลังจากนั้นให้สลับ Luna Kindred ชาร์จโจมตีใส่ศัตรูด้วยขวานยักษ์เก็บศัตรูให้หมด

อุปกรณ์ที่แนะนำ

Theresa Apocalypse : Luna Kindred การโจมตีเน้นระยะใกล้และติดสถานะเลือดไหล หากมีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความเสียหายจากการทำให้ติดเลือดไหลหรือทำให้ศัตรูติดเลือดไหลได้ง่ายขึ้นจะทำให้การโจมตีของเธอมีประสิทธิภาพมากขึ้น !

อุปกรณ์แนะนำขั้นต้น

  1. อาวุธ Jack’s Lantern สกิลอาวุธจะสร้างระเบิดฟักทองสุ่มใส่ศัตรูสร้างความเสียหายไฟ หากอัพเต็ม 5 ดาวจะให้พลังโจมตีถึง 226 หน่วยถือว่าไม่น้อยมากนักสามารถใช้เป็นอาวุธเริ่มต้นได้ดี (เป็นอาวุธจากในอีเว้นฮาโลวีน)
  2. สติกมา Ryuunosuke Akutagawa ระยะประชิดโจมตีแรงขึ้น ยิ่งฮิตคอมโบสูงค่าคริจะยิ่งเพิ่มขึ้นและความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้น ผลของเซ็ต ได้รับเกราะดูดซับความเสียหายความแรงคริเพิ่มขึ้น (เมื่อโล่แตกจะรีกลับมาอีกครั้ง) และความเสียหายระยะประชิดเพิ่มขึ้น

แบบขั้นสูง

1.อาวุธ Blood Embrace เป็นอาวุธที่คู่ควรสำหรับ Luna Kindred เมื่อสร้างความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลแรงขึ้น สกิลเรียกอาวุธลงทำให้ศัตรูทั้งหมดในระยะลอยขึ้นและมีใบพัดหมุนฟาดศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพชองพลังโจมตีพร้อมทำให้ศัตรูติดเลือดไหล

2.สติกมา Dracula สร้างความเสียหาย ฟื้นฟู hp และ sp ใส่ศัตรูที่ติดเลือดไหลเพิ่มขึ้น ผลของเซ็ต หากถูกโจมตีกดเลือดเหลือ 1 จะเป็นอมตะและได้รับการฟื้นฟูเลือดพร้อมคืนชีพใหม่อีกครั้ง

2.1 สติกมาMichelangelo (บนและล่าง) การโจมตีทั้งหมดใส่ศัตรูจะดีรับความเสียหายเพิ่มขึ้นปละความเสียหายคริเพิ่มขึ้น ผลของเซ็ตสองชิ้น ความเสียหายทั้งหมดของตัวละครจะเพิ่มขึ้น สติกมา Planck (กลาง) เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี

2.2 สติกมา Dark jixuanyuan (บนและกลาง) ขณะหยุดเวลาจะสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูรอบตัวพร้อมทำให้ล้มลงและอัตราคริเพิ่มขึ้น ผลจากเซ็ตสองชิ้น เมื่อหยุดเวลาสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น สติกมา Isaac Newton (ล่าง) ศัตรูที่ถูกโจมตีจะติดสถานะท้าทายทำให้สร้างและได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างไอเทมที่พอใช้แก้ขัดได้

อาวุธ The Dark Crusher สกิลอาวุธจะเรียกกางเขนลงมาทำการทุบพื้นรอบๆ ทำให้ศัตรูล้มลงและสร้างความเสียหายไฟพอใช้แก้ขัดได้เล็กน้อย

สติกมา Theresa : Origins (บน) ความเสียหายทั้งหมดหลังใช้สกิลอาวุธเพิ่มขึ้น สติกมา Attila (กลางและล่าง) ทำ 20-30 คอมโบขึ้นไปจะเพิ่มพลังป้องกันและสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น

วิธีการได้รับ

วิธีการได้รับคือจากการสุ่มกาชาตู้พิเศษเท่านั้น (ไม่มีในตู้มาตรฐาน) หรือเก็บเศษจิ๊กซอว์ทั้งหมด 40 เศษในร้านค้า Open world

Facebook Comments