Justice เมื่อเนื้อเรื่องของเกมขึ้นกับเพศของตัวละคร

314
Justice Cover

ในสมัยนี้ที่เกมต่างๆ นั้นเริ่มหันมาสนใจเนื้อเรื่องมากกว่ารูปภาพหรือจัดไปพร้อมๆ กันนั้น Justice เกมแนว MMORPG กำลังภายใน ของทาง Netease Games ที่กำลังจะเปิดช่วง Close Beta ในจีนประมาณเดือนกรกฎาคมนี้เองก็เช่นกัน แต่แหวกแนวกว่า!

Justice 1เมื่อเนื้อเรื่องของทั้งสองเพศต่างกันใน Justice

ทางคุณ Ye Nongzhou โปรดิวเซอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่า ในตัวเกม Justice นั้นจะเป็นเกมแนว MMO ก็จริง แต่เนื้อเรื่องจะเน้นไปทางผู้เล่นคนเดียว (เหมือนกับ Blade and Soul) มากกว่าเนื้อเรื่องเป็นหมู่คณะ แต่ก็ยังมีปฎิสัมพันธ์ของผู้เล่นผ่านทางระบบต่างๆ อย่างกิลอยู่

ซึ่งตัวเนื้อเรื่องนั้นก็จะแตกต่างกันไปในระหว่างเพศชาย และเพศหญิงเมื่อผู้เล่นทำการสร้างตัวละคร รวมไปถึงจุดจบของเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันด้วย (รวมถึงฉากจบลับ)

Justice 2คุณ Ye ยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อเป็นเกมที่เน้นเรื่องราวของผู้เล่นคนเดียวแล้ว ทำให้ NPC ต่างๆ จะมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย ลักษณะท่าทาง ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออารมณ์เปลี่ยนไปตามแต่ละวันได้ด้วย การจะสนิทกับ NPC ต่างๆ นั้นอาจจะต้องพึ่งการเลาะเลียบเข้าทางเพื่อนๆ ให้ช่วยใบ้อะไรซักหน่อย

แน่นอนว่าถึงขนาดนี้แล้ว บางคนก็อาจจะมีความลับของโลกในเกมบอกกับเรา หรือมีไอเท็มให้ก็ได้ถ้าสนิทกันมากๆ หรือ NPC บางคนก็จะสามารถแต่งงานกับผู้เล่นได้ด้วย

Justice 3สำหรับตัวเกมนั้นก็มีกำหนดการจะเปิด Close Beta ประมาณวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ที่จีน ก็เรียกว่าช่วงนี้ที่จีนมีเกมน่าสนใจตามกันมาไม่น้อยเลยจริงๆ จ้า

Facebook Comments