บทพูด Lissandra

500

แปลไทยโดย : Fortex


“I will bury the world in ice.”
ข้าจะฝังโลกนี้ไว้ใต้น้ำแข็ง

Attacking
Lissandra.attack01
“I am Iceborn.”
ข้าคือ Iceborn
“Flesh freezes so easily.”
เนื้อหนังน่ะโดนแช่แข็งง่ายมาก
“Foolish child.”
เด็กโง่
“Succumb! It’s inevitable.”
จงพ่ายแพ้เสีย มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
“The cold will numb your pain.”
ความหนาวเย็นจะทำให้เจ้าชาจากกว่าเจ็บปวด
“Your time has passed.”
เวลาของพวกเจ้าได้ผ่านไปแล้ว
“You can’t stop an avalanche.”
เจ้าไม่สามารถหยุดหิมะถล่มได้
“Embrace the cold.”
จะยอมรับความหนาวเย็น
“Feel the power of true ice!”
จงรับพลังแห่งน้ำแข็งที่แท้จริง
“Your death serves greater purpose.”
ความตายของเจ้าจักทำให้บรรลุเป้าหมายที่สิ่งใหญ่
Lissandra.attack11
“Another frozen corpse.”
ก็แค่ศพแช่แข็งอีกหนึ่งศพ
Movement
“All will kneel… in time.”
ทุกผู้จักคุกเข่า อีกไม่นาน
“I see things clearly.”
ข้าเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจน
“I will restore Freljord’s greatness.”
ข้าจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของ Freljord
“Plans within plans.”
แผนซ้อนแผน
“There will be no thaw.”
ไม่มีการละลาย
“Battles come and go. I am eternal.”
สงครามมาแล้วก็ไป แต่ข้านั้นเป็นอมตะ
“The Watchers will return.”
The Watchers จะกลับมา
“This world has forgotten true power.”
โลกนี้ได้หลงลืมพลังที่แท้จริง
“So many secrets buried in ice.”
ความลับมากมายถูกฟังอยู่ใต้น้ำแข็ง
“No one will remember them.”
ไม่มีใครจำพวกมันได้
“They cannot fight the cold.”
พวกมันมิอาจสู้กับความเย็นได้
“This is but a battle. I’ve already won the war.”
นี่เป็นแค่ศึก ศึกหนึ่งเท่านั้น ข้าชนะสงครามแล้ว
“I never rest.”
ข้าไม่เคยหยุดพัก
Taunt
“I’ve been killing your kind for centuries!”
ข้าน่ะฆ่าพวกเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาหลายศตวรรตแล้ว
“Surrender. My triumph is inevitable.”
จงยอมแพ้ ชัยชนะของข้านั้นเป็นที่แน่นอน
“The world began in ice and it will end in ice.”
โลกเริ่มจากน้ำแข็ง และจะจบด้วยน้ำแข็ง
“Close your eyes and let the cold take you.”
จงหลับตาเถิด และให้ความหนาวเย็นนำตัวเจ้าไป
Taunting Ashe 
“I’ve killed so many queens I’ve lost count!”
ข้าสังหาราชินีไปมากจนข้าจำไม่ได้แล้วว่ากี่คนแล้ว!
Taunting Sejuani Sejuani
“Kneel before me and I will unleash your power!”
จงคุกเข่าให้ข้า และข้าจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของเจ้า
Taunting Brand
“You really picked the wrong side.”
เจ้าเลือกฝ่ายที่ผิดจริงๆนะ
Joke
“I make cold look… hot.”
ข้าทำให้ความเย็นดู….เร่าร้อน
“I consider frigid a compliment.”
สำหรับข้า คำว่าเย็นชานี่เป็นคำชมนะ
“Is it cold in here, or is it just me?”
ข้ารู้สึกไปเองรึเปล่าว่าที่นี่มันหนาว

Upon using  Frozen Tomb
“Freeze!”
แช่แข็ง!
Play sound
“Entomb!”
ฝังศพ!
“Kneel!”
คุกเข่า!
Battle for Freljord event start
“At last, our ascension is at hand!”
สุดท้าย การขึ้นครองราชก็อยู่ในมือเรา
Winning the Battle for Freljord

Lissandra.eventEnds
“The Iceborn rule Freljord!”
Iceborn ปกครอง Freljord

Facebook Comments