บทพูด Viktor

241

Upon selection

“Join the glorious evolution.”

จงเข้าร่วมการวิวัฒนาการอันทรงเกียรติ

Attacking

“Inferior constructs.”

โครงสร้างที่ต่ำต้อย

“They are obsolete.”

พวกมันน่ะล้าสมัยไปแล้ว

“Relinquish the flesh.”

สละร่างเนื้อทิ้งซะ

“Destroy… then improve!”

ทำลายทิ้ง แล้วพัฒนา

“Their bodies are frail.”

ร่างกายของพวกมันนั้นอ่อนแอ

“Adapt or be removed.”

เปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลาย

Movement

“I am the first of many.”

ข้าเป็นคนแรกจากหลายๆคน

“Metal is perfection.”

โลหะนั้นสมบูรณ์แบบ

“With utmost efficiency.”

ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

“Analyzing approach.”

วิเคราะห์ก้าวหน้า

“Embrace progress.”

น้อมรับความก้าวหน้า

“Pave the way.”

ปูทางไปข้างหน้า

“Function over form.”

การใช้งาน เหนือกว่า รูปร่าง

“All will soon change.”

ทุกคนจักเปลี่ยนตาม

“Submit to my designs.”

จงยอมรับการออกแบบของข้า

Taunt

“Steel can fix all your flaws. (laughs)”

เหล้กกล้าจักแก้ข้าด้อยของเจ้า

“My opponents need to be upgraded.”

ศัตรูข้าจำเป็นต้องอัพเกรดแล้วล่ะ

Joke

Viktor begins to speak out loud, but is distracted by his third arm.

“The key to the, uhh… huh? That is the, uhh… what? Urgh! Keep your hand to yourself!”

กุญแจสู่ อือ หืม นั่นคือ เอ่อ อะไรน่ะ อั๊ก เลิกกวนข้าได้รึยัง!

“Listen close- urgh, I have important- urgh! This is why I can’t take you nice places!”

จงฟังอย่างตั้ง..โอ้ย ข้ามีเรื่องสำคัญ โอ้ย นี่เป็นเหตุผลที่ข้าไม่อยากทำดีกับเจ้าไง!

Laugh

Viktor laughs.

Viktor laughs.

Viktor laughs.

Viktor laughs.

Upon using  Chaos Storm

“Consume!”

กลืนกิน!

“Obliterate!”

ทำลายให้สิ้นซาก!

“Behold!”

จงดู!

“True power!”

พลังที่แท้จริง!

Facebook Comments